ធ្នូ

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

បា.; សំ. ( ន. ) (ក្ល., ធនុ; ធនុ ឬ ធនុស៑) អាវុធ​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ, ឫស្សី ឬ​ធាង​ទ្រាំង មាន​ដង​មាន​បន្លោះ​សម្រាប់​បាញ់​ដោយ​ព្រួញ ។ ឈ្មោះ​ខែ​ទី ៩ តាម​សុរិយគតិ ដោយ​រាប់​ខែ​មេសា​ជា​ខែ​ទី ១, បើ​រាប់​ខែ​មករា ជា​ខែ​ទី ១ ខែ​ធ្នូ​ជា​ខែ​ទី ១២, សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ប្រើ​ជា​ខែ​ទី ១២ តាម​សម័យ​និយម ។


នាម

វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

ធ្នូ

  1. December

ន័យដូច[កែប្រែ]