មីនា

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម

វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

មីនា

  1. March

ន័យដូច[កែប្រែ]