មេសា

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

មេសា

  1. April

ន័យដូច[កែប្រែ]