រមាស

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា រមាស
ឡាតាំងយានកម្ម rɔmiəh
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /rɔmiəh/


នាម

រមាស

  1. ( ន. ) សត្វ​ចតុប្បាទ​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ រាង​រល​មាំ​សំបុក​ពោះ​ទ្រយុក​ស្រដៀង​នឹង​ជ្រូក​ស្រុក, ប្រអប់​ជើង​ស្រដៀង​នឹង​ដំរី, ក្បាល​តូច​ឆ្លឹម​មិន​សម​នឹង​មាត្រ, ស្បែក​ក្រាស់, មាន​កុយ​ដុះ​ចំ​ពី​លើ​ច្រមុះ (រមាស​ក្នុង​ប្រទេស​អាស៊ី​មាន​កុយ​តែ​មួយ, ក្នុង​ប្រទេស​អាហ្រ្វឹគ​មាន​កុយ​ពីរ​ដុះ​មួយ​មុខ​មួយ​ក្រោយ​បន្ទាប់​គ្នា) ជា​សត្វ​សាហាវ, បរិភោគ​អនុបាទិន្នក​ជាតិ​ជា​អាហារ : កុយ​រមាស, ឈាម​រមាស ។
  2. Osphronemus goramy រឺ Giant gourami
  3. ភូមិនៃឃុំអំពិល
  4. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រសាំង