លិង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ លិង្គ
liṅ̥g
សទ្ទតា លិង
liṅ
ឡាតាំងយានកម្ម lɨng
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /lɨŋ/


នាម

លិង្គ

  1. លិង ឬ ត.ទ. លឹង សំ. បា. ( ន. ) ភេទ; គ្រឿង​សម្គាល់; លក្ខណៈ; អង្គជាត​របស់​បុរស ។ លិង្គ​ព្រះ​ឥសូរ ឬ សិវ​លិង្គ ដុំ​ថ្ម​ដែល​គេ​ឆ្លាក់​ជា​រូប​អង្គជាត​បុរស សន្មត​ថា​ជា​របស់​ព្រះ​ឥសូរ សម្រាប់​គោរព​បូជា តាម​លទ្ធិ​រាមាយណៈ (ម. ព. អង្គ ២ ន. ផង) ។
  2. ភេទ​ឬ​លក្ខណៈ​ជា​គ្រឿង​សម្គាល់​ក្នុង​ភាសា​បាលី​ឬ​សំស្រ្កឹត កំណត់​តាម​ការន្ត, មាន ៣ យ៉ាង​គឺ បុំ​លិង្គ​ឬ បុល្លិង្គ ភេទ​ប្រុស; ឥត្ថី​លិង្គ ឬ​ស្ត្រី​លិង្គ ភេទ​ស្រី; នបុំសក​លិង្គ ភេទ​ខ្ទើយ គឺ​មិន​មែន​ភេទ​ប្រុស​ស្រី; ឬ​រាប់​យក អលិង្គ ដែល​មិន​ប្រាកដ​ជា​ភេទ​អ្វី​មក​ផ្សំ​ផង​ជា ៤
  3. យ៉ាង (ព. វ.) ។ ឯ​ខាង​ភាសា​ខ្មែរ​មាន​ត្រឹម​តែ ជាតិ​លិង្គ គឺ​លិង្គ​ដែល​កំណត់​តាម​ភេទ​របស់​ជាតិ​ស្រេច​ស្រាប់​ហើយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដូច ប្រុស, ស្រី, ញី, ឈ្មោល ពុំ​មាន សម្មតិ​លិង្គ គឺ​លិង្គ​ដែល​សន្មត​ហៅ​ដូច​សំស្រ្កឹត​និង​បាលី​ឡើយ ។
  4. ភូមិនៃឃុំអង្គររាជ្យ