វិច្ឆិកា

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម

វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

  • ខែនៃឆ្នាំ: វិច្ឆិកា

វិច្ឆិកា

  1. November

ន័យដូច[កែប្រែ]