វៀតណាម

ដោយWiktionary
ទង់ជាតិ
ទីតាំង

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  1. ប្រទេសដែលនៅក្នុងអាស៊ីគ្នេយ៍ខាងជើងជាប់ចិន និងលាវ ខាងលិចជាប់ខ្មែរនិងសមុទ្រឥណ្ឌា

បកប្រែ[កែប្រែ]

  • {{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}: Vietnam