សព្វនាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ សព្វនាម
sb̥vnām
សទ្ទតា សព់-ពៈ-នាម / សព់-ព'-នាម
sb´-b`-nām / sb´-b'-nām
ឡាតាំងយានកម្ម sɑppĕəʼniəm, sɑppəniəm
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /sɑppĕəʔniəm/ ~ /sɑppəniəm/


នាម

សព្វនាម

សប់-ពៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (សវ៌នាមន៑) សព្ទ​ដែល​ប្រើ​ជា​ជំនួស​ឬ​ជា​ជំនួយ​នាម, មាន ២ យ៉ាង គឺ បុរិស​សព្វ​នាម, វិសេសន​សព្វ​នាម (ព. វ.) : ព្រះ​អង្គ, លោក, គេ, គាត់, វា; អ្នក, ឯង; ខ្ញុំ, អញ, យើង,...ជា បុរិស​សព្វ​នាម សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ជំនួស​នាម​នាម : លោក​អញ្ជើញ​ទៅ​ណា ? ខ្ញុំ​ទៅ​ផ្ទះ; ... ។ ណា, ឯណា, នេះ, នុះ, នុ៎ះ, នោះ, ឯណេះ, ឯណោះ, ឯណោ៎ះ... ជា វិសេសន​សព្វ​នាម សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ជំនួយ​នាម​នាម : ផ្ទះ​ណា ?, ផ្ទះ​នុ៎ះ;... ។ pronoun, pronom ពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់ជំនួសនាម កន្សោមនាម និងល្បះ ដើម្បីចៀសការប្រើពាក្យច្រំដែល។ ក្នុងសម្ព័ន្ធ សព្វនាមបំពេញមុខងារដូចនាម និង កន្សោមនាម ដែរ : សព្វនាមអាចជាប្រធានក្នុងល្បះ អាចជាកម្មក្នុងល្បះ, ឧទាហរណ៍ : - គាត់ភ្ជួរស្រែ, គាត់ មានមុខងារជាប្រធាន, - អ្នកស្រុកស្គាល់វាច្បាស់ណាស់, វាមានមុខងារជាកម្មបទផ្ទាល់ (កម្មបទផ្ទាល់ = complément d'object direct) ។ -ពូសុខតែងតែខឹងច្រឡោត បើគាត់មិនខំកែខ្លួនទេ វានឹងនាំមកដល់គាត់នូវសត្រូវជុំទិស។ នៅក្នុងភាសាខ្មែរ គេចែកសព្វនាមជា : សព្វនាមបុរិសៈ សព្វនាមឈ្នាប់, សព្វនាមចង្អុល សព្វនាមសំណួរ សព្វនាមមិនច្បាស់។