សេះ

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) បសុ​សត្វ​ចតុប្បាទ មាឌ​ខ្ពស់​ស្រឡះ មាន​ក្រចក​ជើង​ទាំង​៤​កន្តុប​ៗ​ឥត​ឆែក មាន​សក់​កំប៉ោយ, សក់​លើ-ក, សក់​ស្វាយ មាន​ដង​កន្ទុយ​ខ្លី​ស្រោប​ដោយ​សក់​កន្ទុយ​វែង​ៗ​ជា​សំណុំ..., សម្រាប់​ប្រើ​ជិះ​ឬ​ទឹម​រថ (អ្នក​ប្រទេស​ខ្លះ​គេ​ប្រើ​ការ​ភ្ជួរ​រាស់​ផង​ក៏​បាន) : សេះ​ជា​សត្វ​ខ្លាំង​ហួស​មាឌ ទាំង​ប៉ិន​ធន់​ទ្រាំ​ក្ដៅ​ត្រជាក់​ផង ។ សេះ​ទេស សេះ​មក​ពី​ប្រទេស​ក្រៅ គឺ​សេះ​មាឌ​ធំ​ខ្ពស់​ជាង​សេះ​នៅ​ប្រទេស​អាយ មាន​ដើម​កំណើត​ឬ​ពូជ​មក​ពី​ប្រទេស​អឺរ៉ុប ដែល​ជាប់​ពូជ​ដើម​ពី​ប្រទេស​សិន្ធវៈ (ម. ព. សិន្ធព ផង) ។
  2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ក្តាម​សមុទ្រ​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ-ស​មាន​លាយ​សម្បុរ​ត្នោត​អុច​ៗ​រទុះ​ៗ : ក្តាម​សេះ ។
  3. ភូមិនៃឃុំគរ