សំណង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ការ​សង់, ការ​កសាង, ការ​ប្រជុំ​ផ្តុំ​គ្រឿង​សម្ការៈ​ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​បាន​ជា​លំនៅ​ជាដើម : សំណង់​ផ្ទះ, ពិនិត្យ​មើល​សំណង់​ព្រះ​វិហារ; គ្រឹះ​ស្ថាន, ប្រាសាទ​ឬ​ស្ពាន​ជាដើម​ដែល​គេ​បាន​សង់​រួច​ហើយ : គួរ​កោត​សរសើរ​ប្រាសាទ​ថ្ម​នគរ​វត្ត ដែល​ជា​សំណង់​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​បុព្វ​បុរស​ខ្មែរ ។
  2. អតីតភូមិនៃឃុំរកាធំ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់រកាធំ