ស្បែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាការៈ​មួយ​ប្រភេទ​រុំ​ព័ទ្ធ​ពី​ខាង​ក្រៅ​សាច់​សរីរ​កាយ​មនុស្ស​ឬ​សត្វ​ពួក​ខ្លះ (រ. ស. ហៅ ព្រះ​តចោ អ. ថ. --តៈ--) ។ ស្គម​ស្បែក​ដណ្តប់​ឆ្អឹង ស្គម​កំព្រឹង​ឃើញ​តែ​ឆ្អឹង​រគាម ។ របាំ​ស្បែក ឬ ល្ខោន​ស្បែក របាំ​ឬ​ល្ខោន​មួយ​ប្រភេទ លេង​ដោយ​បញ្ចាំង​ស្រមោល​ស្បែក​ចម្លាក់ (ម. ព. ណាំង ឬ ហ្នាំង ផង) ។

( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​ពពាយ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​តូច​ៗ​ស្រដៀង​នឹង​ផ្លែ​សណ្ដែក​ព្នង ប្រើ​ជា​បន្លែ​ឬ​ជា​អន្លក់ : ពពាយ​ស្បែក​ជា​ដំណាំ​មួយ ងាយ​ដាំ​មិន​រើស​ដី ។