ស្លឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

  • ត្រូវការនិរុត្តិសាស្ត្រ?

នាម[កែប្រែ]

ស្លឹង

  1. ឈ្មោះ​រូប​ប្រាក់​សម្រាប់​ចាយ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ, ជាន់​បុរាណ​មាន​រូប​ក្តាម, ជាន់​បន្ទាប់​មក​មាន​ត្រា​រូប​ហង្ស​ម្ខាង​រូប​ប្រាសាទ​ម្ខាង, តម្លៃ ២០ សេន : បួន​ស្លឹង​ជា​មួយ​បាទ។
  2. គ្រាប់​ស្លា​ដែល​ទុំ​ស្ងួត : ស្លា​ស្លឹង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ស្លឹង

  1. ដោយ រឺ ដែល​បើក​ភ្នែក​ធ្មឹង​មិន​ប៉ប្រិច : បើក​ភ្នែក​ស្លឹង, បញ្ឈរ​ភ្នែក​ស្លឹង, មើល​ស្លឹង ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត