ស្វាគមន៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--គំ សំ. បា. ( ន. ) (< សុ + អាគមន) ដំណើរ​មក​ដល់​ដោយ​ប្រពៃ, ការ​មក​ដល់​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​សេចក្ដី​រីករាយ​សប្បាយ; ការ​រៀបចំ​ទទួល​យ៉ាង​អធិកអធម ដោយ​សោមនស្ស : ... បាន​ទទួល​ស្វាគមន៍​អំពី​ប្រជា​ពលរដ្ឋ; សម្ដែង​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ភ្ញៀវ ។