ហិណ្ឌី

ពីWiktionary

ខ្មែរ

មូលសព្ទ

ពីភាសាហិណ្ឌី हिंदी (ហិំទី)

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ហិណ្ឌី
ឡាតាំងយានកម្ម həndii
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /hənɗiː/


នាមអសាធារណ៍

ហិណ្ឌី

  1. ភាសាឥណ្ឌូ-អារ្យៈមួយ ជាភាសាផ្លូវការរបស់ឥណ្ឌា និយាយដោយប្រជាជនភាគធំនៅប៉ែកខាងជើង និងកណ្ដាល។

បំណកប្រែ

  • អង់គ្លេស : Hindi