អារ៉ាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

អារ៉ាប់

  1. ទៀបកោះ រឺ ឧបទ្វីបមួយចន្លោះសមុទ្រក្រហម និងឈូងសមុទ្រពែរ្ស រួមមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត យេម៉ែន អូម៉ង់ កាតា បារ៉ែន គុយវ៉ែត និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
  2. ជនសេមីតដែលបុព្វការីរបស់គេមកពីទៀបកោះអារ៉ាប់។
  3. សមាជិកមួយនៃសហគមន៍និយាយភាសាអារ៉ាប់។
  4. ពូជសេះពិសេសមួយប្រភេទ។

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

អារ៉ាប់

  1. ភាសាសេមីតដ៏សំខាន់មួយដែលមានដើមកំណើតពីទៀបកោះអារ៉ាប់ និងឥឡូវបាននិយាយដោយជនជាតិដើមA major Semitic language originating from the Arabian peninsula, and now spoken natively (in various spoken dialects, all sharing a single highly conservative standardized literary form) throughout large sections of the Middle East and North Africa.
  2. The Aramaic-derived alphabet used to write the Arabic, Persian, Pashto, Urdu, and Uyghur languages, among others.