ឧសភា

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មក​ពី សំស្ក្រឹត उषपा (uṣapā́, ឧឞភា) រួម​ផ្សំ​ដោយ មូល-ឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប *h₂usṓs (ឧស៊ោស៏), ស័ព្ទដើម​នៃ *h₂ewsṓs(អិវស៊ោស៏), រួម​ឫសគល់​គ្នា​នឹង Aurora (អៅរោរ៉ា), ភាសា​ក្រិក​ចាស់ Ἠώς (Ēōs (អេអូស៏))/ἠώς (hēōs (ហេអូស)) និង​ប្រហែល​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ចាស់ Ēostre, ហើយនិង មូល-ឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប [[*péh₂ur}} (ប្រៀបធៀប​ជាមួយ​ភាសា​អ៊ីទីត 𒉺𒀪𒄯 (paḫḫur (ប៉ាហ្ហ៊ុរ៏)), ភាសា​អ៊ុំប៊្រី pir (ពីរ៏), តូហ្សារី ក/ខ por (ពោរ៏)/puwar (ពុវ៉ារ៏), ឆែក pȳř (ផេះ​ក្តៅ), ភាសា​ក្រិក​ចាស់ πῦρ (pŷr, ភ្លើង), ភាសា​អាមេនី հուր (hur, ភ្លើង)) និង​ប្រហែល​ភាសា​អាល់បានី prush (រងើក​ភ្លើង)។ នេះគឺជានាម​អវិញ្ញាណ​ដែល​មាន​បដិភាគ​វិញ្ញាណជា មូល-ឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប *h₁ngʷnis (ឥនហ្គ៊ិស៏), *h₁ngʷni- (ឥនហ្គ្នី)

នាម

វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

  1. ភូមិនៃសង្កាត់ពន្សាំង

ឧសភា

  1. May

ន័យដូច[កែប្រែ]