ពីWiktionary

មើលផងដែរ ៖ , , និង

Translingual[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
លំដាប់នៃការសរសេរ

Etymology[កែប្រែ]

Lua error in Module:languages at line 238: attempt to index local 'name' (a nil value). *njəp (Middle Chinese 入), *nəp (MC 入), *nəb (MC 去) (Li Fanggui (1971)). Cognate with Old Tibetan stem Lua error in Module:languages at line 238: attempt to index local 'name' (a nil value)..[១]

ទំព័រគំរូ:Han etyl

Han character[កែប្រែ]

Lua error in Module:zh-han at line 292: The value of "canj" parameter is invalid..

 1. enter, come in (to), join
 2. KangXi radical

Usage notes[កែប្រែ]

In print, 入 may have symmetric legs, and look like with a hook at top left. However in handwriting, to distinguish from 人, the left leg will be shorter, the shape looking like λ (lambda); in 人 the right leg is shorter.

References[កែប្រែ]

 • វចនានុក្រមកាំងស៊ី: ទំព័រទី 125, អក្សរទី 32
 • វចនានុក្រមដៃកាំងវ៉ាជិតេង: អក្សរទី 1415
 • វចនានុក្រុមដែចាវ៉ុន: ទំព័រទី 266, អក្សរទី 18
 • វចនានុក្រុមហាន់យីតាហ្ស៊ីទៀន (ការបោះពុម្ពលើកដំបូង): បរិមាណ 1, ទំព័រទី 102, អក្សរទី 1
 • Unihan data for U+5165
 1. 《汉藏语同源词综探》,全广镇

Cantonese[កែប្រែ]

Hanzi[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:yue-hanzi

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[កែប្រែ]

Counter[កែប្រែ]

(ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា しお, romaji shio)

 1. Lua error in Module:labels/templates at line 33: The parameter "sub" is not used by this template.. counter for soakings (of fabric in a dye)

Kanji[កែប្រែ]

(grade 1 kanji)

Readings[កែប្រែ]

Compounds[កែប្រែ]

Related terms[កែប្រែ]


Korean[កែប្រែ]

Hanja[កែប្រែ]


Eumhun:

 • Sound (hangeul):  (revised: ip, McCune-Reischauer: ip)
 • Name (hangeul): 들()
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[កែប្រែ]

Pronunciation[កែប្រែ]

 • noicon(file)
  [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យLua error in Module:languages at line 451: The language code "Zh-rù.ogg" is not valid..ជាមួយតំណអូឌីយ៉ូ]]

Hanzi[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:cmn-hanzi

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Compounds[កែប្រែ]


Middle Chinese[កែប្រែ]

Han character[កែប្រែ]

(*njip)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.Lua error in Module:utilities at line 143: The language code "zhx-mid" is not valid..

Min Nan[កែប្រែ]

Hanzi[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:nan-hanzi

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[កែប្រែ]

Han character[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:vi-hantu

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:zh-sortkey' not found.