ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
សូមមើលផងដែរ

បន្ទេរភាសា[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
金-order.gif

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

 • trad. , simpl. (when used as a left Chinese radical)
 • 𠊍 (old form)

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:liushu – a bell (cast metal) with bumps.

ក៏បានធ្វើអោយធម្មតាពី ក្នុងតួអក្សរខ្លះ ដូចជា (ពី ) ។

ទំព័រគំរូ:Han etyl

តួអក្សរហាន[កែប្រែ]

Gold bullion 2.jpg

ទំព័រគំរូ:Han char

 1. មាស (Au) ។
 2. លោហៈជាទូទៅ ។
 3. លុយ, material wealth, precious stones/gemstone/jewels &/or minerals
 4. ប្រើជានាមត្រកូល (នៅចិន និងកូរ៉េ)

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]


កាតាំង[កែប្រែ]

ហានហ៊្សឺ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:yue-hanzi

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 1 kanji)

អំណាន[កែប្រែ]

សមាស[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:der-top3

ទំព័រគំរូ:der-mid3

ទំព័រគំរូ:der-mid3

|}

និរុត្តិសាស្ត្រ១[កែប្រែ]

From Lua error in Module:languages at line 238: attempt to index local 'name' (a nil value)..

នាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword at line 360: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

 1. money
 2. metal

និរុត្តិសាស្ត្រ២[កែប្រែ]

From Lua error in Module:etymology/templates at line 28: The language, family or etymology language code "zho" is not valid.. .

នាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword at line 360: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

 1. gold (Au)
 2. money
  金一封をもらった。
  きんいっぷうをもらった。
  kin'ippū o moratta.
  I received a gift of money.
 3. (shogi) short for 金将 (kinsho, the gold general, a shogi piece)

កូរ៉េ[កែប្រែ]

ហានចា[កែប្រែ]


Eumhun:

 • Sound (hangeul): ,  (revised: gim, geum, McCune-Reischauer: kim, kŭm, Yale: kim, kum)
 • Name (hangeul): ,  (revised: seong, soe, McCune-Reischauer: sŏng, soe, Yale: seng, soy)
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

អសាធារណនាម[កែប្រែ]

(ត្រូវការអក្សរសព្ទ)

 1. ទំព័រគំរូ:surname

សមាស[កែប្រែ]


កុកងឺ[កែប្រែ]

ហានហ៊្សឺ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:cmn-hanzi

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

សមាស[កែប្រែ]


ចិនមជ្ឈិម[កែប្រែ]

តួអក្សរហាន[កែប្រែ]

(*gyim)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.Lua error in Module:utilities at line 143: The language code "zhx-mid" is not valid..

យួន[កែប្រែ]

តួអក្សរហាន[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:vi-hantu

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:zh-sortkey' not found.