class

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ឯកវចនៈ
class

ពហុវចនៈ
classs

  1. ថ្នាក់រៀន
  2. ម៉ោង (មុខវិជ្ជា)
  3. កូនសិស្ស, សិស្ស
  4. (ជីវវិទ្យា) ថ្នាក់, ជាន់ (សៀម)។
  5. (សង្គមវិជ្ជា) វណ្ណៈ, ថ្នាក់។