កកែងកកោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំលេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីផ្នត់ដើមទំរង់ពស- ក- + កែង​ + ផ្នត់ដើមទំរង់ពស- ក- + កោង > កកែងកកោង។

គុណនាម[កែប្រែ]

កកែងកកោង

  1. កោង, ព្រហើន, ឥត​មាន​លំអុត​លំឱន

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កកែងកកោង

  1. កិរិយាពុំគប្បី[២]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រម ANT មេពាក្យ កកែងកកោង
  2. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ កកែងកកោង