កក់ពោន

ដោយWiktionary
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កក់+ពោន>កក់ពោន។

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

កក់ពោន (kâkpoŭn)

  1. ភូមិនៃឃុំរក្សា ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ
  2. ភូមិនៃឃុំរហ័ស ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វិគីភីឌាខ្មែរ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វិគីភីឌាខ្មែរ