កក្ខលកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ កក្ខលកម្ម
kk̥kʰlkm̥m
មូលសទ្ទ ក័ក-ខ្លៈ-ក័ម
k˘k-k̥ʰl`-k˘m
ឡាតាំងយានកម្ម kakkhlaʼkam
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaʔ.kʰlaʔ.kam/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

កក្ខល +‎ កម្ម

នាម[កែប្រែ]

កក្ខលកម្ម

  1. អំពើដែលមកពីភាពរឹងរូស អំពើដ៏អាក្រក់

បាលី[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

កក្ខល +‎ កម្ម

នាម[កែប្រែ]

កក្ខលកម្ម (kakkhalakamma)

  1. កក្ខលកម្ម