កញ្ចក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្ចក > ខ ្ច ក > ក 'ខ' + -ញ- + ្ច + ក > កញ្ចក ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចក

  1. (ពាក្យទ្រគោះ) មនុស្ស ឬ​ សត្វ​ដែល​ខ្ចក​ជើង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ចក

  1. (ពាក្យទ្រគោះ) ដែល​ខ្ចក​ជើង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ