កញ្ចាញ់ច្រាសលឿង

ដោយWiktionary

សូមដាក់រូប។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចាញ់ច្រាស + លឿង> កញ្ចាញ់ច្រាសលឿង

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចាញ់ច្រាសលឿង (kânhchanhchrasleuang)

  1. ប្រភេទត្រីទឹកសាបពួកអំបូរ កញ្ចាញ់ច្រាសកន្ត្រង មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា អំបាស្ស៊ីសវ៉ាឆេល្លី។ ប្រវែង ៦,៥ សម.។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិនានុប្បវត្តិជលផលកម្ពុជា។
  • វិគីអង់គ្លេស។