កញ្ចឹងក

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់រូបភាពផង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចឹង + > កញ្ចឹងក។

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចឹងក

  1. កន្លែង​អវយវៈ​ក្រោមកន្ទូតអូង

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. វចនានុក្រមអាន។