កញ្ឆើញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ឆើញ

  1. ខើចប៉ែកខាងលើ
    មាត់កញ្ឆើញ (គឺ​មាត់​ខើច​បបូរ​ខាង​លើ...)។

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. [១]
  3. Online Dictionary