កញ្ជាក់ស្លាវ័ណ្ឌកខ្មៅ

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់រូបផង។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[edit]

និរុត្តិសាស្ត្រ[edit]

មកពីពាក្យ កញ្ជាក់ស្លា + វ័ណ្ឌក + ខ្មៅ

នាម[edit]

កញ្ជាក់ស្លាវ័ណ្ឌកខ្មៅ (kânhchéakslavôndôkâkhmau)

  1. ឈ្មោះបក្សីកញ្ជាក់ស្លាមួយប្រភេទដែលមានកវណ្ឌពណ៌ខ្មៅ

បំណកប្រែ[edit]