កញ្ជាក់ស្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់រូបផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ត្រីកញ្ជាក់ស្លា
បក្សីកញ្ជាក់ស្លា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ជាក់ + ស្លា > កញ្ជាក់ស្លា ។

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជាក់ស្លា

  1. ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ រាង​ដូច​ត្រីកន្ត្រប់ សម្បុរ​ប្រាយលាជ។ ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ តុក្សូតេស។ មានដូចជា តុក្សូតេសឆាតារ៉ូស និង តុក្សូតេសមីក្រូឡេពីស
    ត្រី​កញ្ជាក់​ស្លា
  2. ប្រភេទបក្សីមួយប្រភេទ។ វាជាបក្សីពួក រីពីឌូរ៉ា

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។