កញ្ជ្រូកភ្នំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់រូប។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ជ្រូក + ភ្នំ

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជ្រូកភ្នំ

  1. Syncrossus berdmorei

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជ្រូកភ្នំ

  1. ត្រីកញ្ជ្រូក នៅក្នុងទន្លេស្រុកខ្មែរដែលមាននៅលើភ្នំ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិនានុប្បវត្តិរដ្ឋបាលជលផល។