កញ្ជ្រោក

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ជ្រោក > កញ- + ្ជ្រោក 'ជ្រោក'> កញ្ជ្រោក។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កញ្ជ្រោក

  1. បោកបាចសាចទឹក។
    ក្មេង​កញ្ជ្រោក​ទឹក​ល្អក់អស់។
  2. និយាយគំរាមដូចគេ​កញ្ជ្រោកទឹក
    ស្រាប់​តែកញ្ជ្រោក​ឯង​តែ​ម្ដង។

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត
  2. Online Dictionary