កដបខៀវស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
រូប កដបខៀវស
កដបខៀវសទំលើមែកឈើ
កដបខៀវសទំលើដើមឈើនៅឥណ្ឌា
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កដប + ខៀវ +

នាម[កែប្រែ]

កដបខៀវស

  1. ប្រភេទបក្សីកដប និងចចាតមួយប្រភេទ មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា ទូឌីរ៉ាមភ្វូសច្លូរីស

បំណកប្រែ[កែប្រែ]