ចចាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ ចចាត
ccāt
មូលសទ្ទ ច៏-ចាត
cʿ-cāt
ឡាតាំងយានកម្ម cɑcaat
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /cɑ.ˈcaːt/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ចចាត

  1. អម្បូរនៃបក្សីសម្បុរឆើត (Alcedinidae(អាល់ឆេឌីនីដេ)) មានក្បាលធំ កន្ទុយខ្លី និងចំពុះវែងស្ដើង ជាសត្វឆាបជ្រមុជក្នុងទឹក ចាប់ត្រីជាអាហារ។
បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]