កដបទ្រូងស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
កដបទ្រូងស
White-throated Kingfisher Baranagar Kolkata West Bengal India 24.04.2014.jpg
White-throated Kingfisher in India.jpg
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កដប + ទ្រូង +

នាម[កែប្រែ]

កដបទ្រូងស

  1. ប្រភេទបក្សីកដប និងចចាតមួយប្រភេទ មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា ហាល្ស៊ីយុនស៊្មារណេនស៊ីស

បំណកប្រែ[កែប្រែ]