កណ្ដៀខ្មូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង និងរូបភាព ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដៀ-ខ្មូត[kɑndie-kmoot]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កណ្ដៀ+ខ្មូត>កណ្ដៀខ្មូត ។

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដៀខ្មូត

  1. ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​ថ្លោស​ៗ មាន​បន្លា ស្លឹក​ធំ​ៗ មាន​ដៃ​ដូច​ត្រឡាច, ល្ពៅ, ស្លឹក​ខ្ចី​ប្រើ​ជា​អន្លក់ ឬ របោយ​បាន; ច្រើន​ដុះ​លើ ដំបូក ឬ មាត់​បឹង ។ អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ បង្ហៀរ​ខ្មូត

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ជួន-ណាត