កណ្ដៀតក្អម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដៀត-ក្អម[kɑndiət kʔɑɑm]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កណ្ដៀត+ក្អម>កណ្ដៀតក្អម ។

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដៀតក្អម

  1. អវយវៈ​មនុស្ស​ប៉ែក​ត្រង់​ចង្កេះ​គឺ​ត្រង់​ប៉ែក​ដែល​កណ្ដៀត​អ្វី​ៗ មាន​ក្អម​ជាដើម ។
    ឧទាហរណ៍: ឈឺ​ចុក​ត្រង់​កណ្ដៀត​ក្អម ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

កន្សោម[កែប្រែ]

កណ្ដៀតក្អម

  1. កណ្ដៀតក្អមដាក់លើចង្កេះ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]