កតិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីបាលី katikā

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ កតិកា
ktikā
សទ្ទតា កៈ-តិ-កា
k`-ti-kā
ឡាតាំងយានកម្ម kaʼtekaa
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaʔtekaː/


នាម

កតិកា

  1. សេចក្ដី​ប្ដេជ្ញា, ការ​សន្មតិ​គ្នា, ការ​មត់​គ្នា, ខ​សន្យា

ពាក្យទាក់ទង

បំណកប្រែ

(បាលី) (កៈ-តិកា) (pact) សេចក្ដី​ប្ដេជ្ញា, ការ​សន្មតិ​គ្នា, ការ​មត់​គ្នា, ខ​សន្យា ។ កតិកា​សញ្ញា សញ្ញា​គឺ​ការ​សន្មតិ​គ្នា, ការ​មត់​គ្នា​ទុក​ជា​គ្រឿង​សំគាល់ : យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​កតិកា​សញ្ញា​មួយ ។

ឯកសារយោង

  • វចនានុក្រមខ្មែរ