កតិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈ-តិកា[kaʔteʔkaa]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី katikā

នាម[កែប្រែ]

កតិកា

  1. សេចក្ដី​ប្ដេជ្ញា, ការ​សន្មតិ​គ្នា, ការ​មត់​គ្នា, ខ​សន្យា

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

(បាលី) (កៈ-តិកា) (pact) សេចក្ដី​ប្ដេជ្ញា, ការ​សន្មតិ​គ្នា, ការ​មត់​គ្នា, ខ​សន្យា ។ កតិកា​សញ្ញា សញ្ញា​គឺ​ការ​សន្មតិ​គ្នា, ការ​មត់​គ្នា​ទុក​ជា​គ្រឿង​សំគាល់ : យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​កតិកា​សញ្ញា​មួយ ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមខ្មែរ