កថាបរិយោសាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាក់-ថា-ប៉ាក់-រិ-យ៉ោ-សាន[kaʔtʰaa-paʔreʔyaosaan]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kathā រឺ សំស្ក្រឹត kathaa (កថា)+ បាលី pariyosāna (បរិយោសាន)

នាម[កែប្រែ]

កថាបរិយោសាន

  1. ទី​បំផុតចុង​ចប់​នៃ​កថា ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត