កថាមុខ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាក់-ថា-មុក[kaʔtʰaa muk]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kathā រឺ សំស្ក្រឹត kathaa (កថា)+បាលី រឺ សំស្ក្រឹត mukha (មុខ)> kathāmukha, kathaamukha (កថាមុខ) ។

នាម[កែប្រែ]

កថាមុខ

  1. សេចក្ដី​ផ្ដើម​រឿង, អារម្ភ​បទ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]