កន្តារទ្ធា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តា-រ័តធា[kɑntaa-roat-tʰie]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កន្ដារលំបាក” ឬ គ្រោះ​ថ្នាក់ + អទ្ធាផ្លូវ ឬ ផ្លូវ​ឆ្ងាយ” > កន្តារទ្ធា ។

នាម[កែប្រែ]

កន្តារទ្ធា

  1. ផ្លូវ​លំបាក, ផ្លូវ​ដែល​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត