កន្តុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ៕

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តុល[kɑntol]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ តុល>ត+ុ+ល>ក+ន+្ត+ុ+ល>កន្តុល ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្តុល

  1. ថ្លោស​តែ​ទាប
    រាង​កន្តុល ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត