កន្លង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡង់[kɑnlɑŋ]

នាម[កែប្រែ]

កន្លង់

  1. ឈ្មោះ​សត្វ​ល្អិត​មួយ​ប្រភេទ ចោះ​ឈើ ឬ ឫស្សី​ឲ្យ​មាន​ជា​រន្ធ​ល្មម​នៅ​បាន ហើយ​នៅ​អាស្រ័យ​ក្នុង​រន្ធ​នោះ, ចេះ​ត្រឹប​កេសរ​ផ្កា​ដូច​ឃ្មុំ, ហើរ​ឮ​សូរ​ងូង​ៗ ។
    កន្លង់
  2. ឈ្មោះ​ត្រី​មួយ​ប្រភេទ រូប​ដូច​ត្រី​ព្រួល តែ​តូច​ជាង ។
    ព្រួល​កន្លង់ត្រី​កន្លង់
  3. ភូមិនៃឃុំបរសេដ្ឋ
  4. ភូមិនៃឃុំស្ដេចគង់ខាងជើង

កន្សោមនិងពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]