កន្លុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូប ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡុះ[kɑnloh]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្លុះ>ខ+្ល+ុះ>ក+ន+្ល+ុះ>កន្លុះ ។

នាម[កែប្រែ]

កន្លុះ

  1. ខ្សែ​សម្រាប់​ខ្លុះ​ច្រមុះ​សត្វ ។
    កន្លុះ​គោ, កន្លុះ​ក្របី

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត