កម្ពុជរដ្ឋ

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំពុជៈរាត់[kampuceak-roat]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលី រឺ សំស្ក្រឹត កម្ពុជ-+បាលី រដ្ឋ>កម្ពុជរដ្ឋ

នាម[កែប្រែ]

កម្ពុជរដ្ឋ

  1. រដ្ឋ ឬ ប្រទេស​កម្ពុជា (ប្រទេស​ខ្មែរ) ជាដើម ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត