កម្ពុមាលា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំពុមាលា[kampuʔ-mielie]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី រឺ សំស្ក្រឹត ថា កម្ពុ+ បាលី រឺ សំស្ក្រឹត មាលា>កម្ពុមាលា ។

នាម[កែប្រែ]

កម្ពុមាលា

  1. កម្រង​មាស
  2. ខ្សែ​មាស ។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត