កម្មបថ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំម៉ៈបត់[kam~kammeaʔ រឺ kammaʔ bɑt]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្ម+បថ>កម្មបថ

នាម[កែប្រែ]

កម្មបថ

  1. ផ្លូវគន្លង​នៃ​កម្ម គឺ​ដំណើរ​របស់​អំពើ​អាក្រក់ ឬ ល្អ​ដែល​សត្វ​លោក​ធ្វើ​ដោយ កាយ វាចា ចិត្ត; ខាង​អាក្រក់​ហៅ​ថា អកុសល​កម្មបថ មាន ១០ យ៉ាង, ខាង​ល្អ​ហៅ​ថា កុសល​កម្មបថ មាន ១០ យ៉ាង ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត