ករណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈរ៉ៈណី/ករ្ណី[kɑɑrnəy/kaʔraʔnəy]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី karaṇī

នាម[កែប្រែ]

ករណី

 1. រឿង
  ចុះ​មាន​ករណី​អ្វី​ហ្នឹង​?
 2. ហេតុ
  ករណី​នេះ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ ។
 3. អំពើ
 4. ដំណើរ
 5. ហេតុ ឬ ការណ៍​ដែល​កើត​មាន​ឡើង ។
  កើត​មាន​ករណី​ប្លែក ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 • វចនានុក្រមជួនណាត