កស្មីរ

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ទម្រង់ឆ្លាស់

មូលសព្ទ

ពីភាសាសំស្ក្រឹត कश्मीर (កឝ្មីរ)

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ កស្មីរ
សទ្ទតា ក័ស-ស្មៀ
ឡាតាំងយានកម្ម kahsmiə
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kahsmiə/


នាមអសាធារណ៍

កស្មីរ

  1. (ស្ថាននាម) តំបន់ប៉ែកខាងជើងនៃអនុទ្វីបឥណ្ឌា សព្វថ្ងៃស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន និងចិន
  2. ក្រុមជាតិពន្ធុរស់នៅតំបន់ខាងលើ។
  3. ភាសាឥណ្ឌូ-អារ្យៈដែលគេនិយាយនៅតំបន់ខាងលើ។

បំណកប្រែ