ប៉ាគីស្ថាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ផែនទីប្រទេស

មូលសព្ទ

ពីភាសាឧរឌូ پاکستان (ប៉ាគិស្តាន)

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ប៉ាគីស្ថាន
p″āgīs̥tʰān
ឡាតាំងយានកម្ម paakiisthaan
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /paːkiːstʰaːn/


នាមអសាធារណ៍

ប៉ាគីស្ថាន

  1. ប្រទេសនៃអាស៊ីខាងត្បូង មានធានីឥស្លាម៉ាបាដ
    (ផ្លូវការ) សាធារណរដ្ឋឥស្លាមប៉ាគីស្ថាន

ពាក្យកម្លាយ

មើលផងដែរ

បំណកប្រែ