កាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។ravuth

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កាត

 1. ឈ្មោះ​ប្រេង​មួយ​យ៉ាង​កើត​ក្នុង​ដី សម្រាប់​ប្រើ​ដុត, អុជ ជា​ប្រេង​វិសេស​ដែល​មក​ពី​នានា​ប្រទេស ។
  ប្រេង​កាត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបារាំង carte កាត៌​ការ្តិ៍

នាម[កែប្រែ]

កាត

 1. បង្កាន់​ដៃ​ពន្ធ​ថ្លៃ​ខ្លួន ឬ​ពន្ធ​ថ្លៃ​វត្ថុ ។ ក្នុង​សម័យ​នេះ មិន​ប្រើ​ទេ, ប្រើ​ពាក្យ​ប័ណ្ណ, អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​វិញ​ហើយ ។
  អត្តសញ្ញាណបណ្ណ.jpg
  កាត​ពន្ធ​ខ្លួន
  កាត​ពន្ធ​ទូក
  ខ្វះ​ប្រាក់​បង់​កាត។
  បាត់​កាត ។
 2. (គ្រឿងរឹង) បន្ទះឬបណ្ណដែលអាចឱ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍មួយ។ ឧ.កាតសំឡេង កាតបណ្ដាញ។
 3. (គ្រឿងអស្យាណូ) បន្ទះសៀគ្វីអគ្គីសនីមួយ ដែលស៊កទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកុំព្យូទ័រ។
ន័យដូច[កែប្រែ]
ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 • វចនានុក្រមជួនណាត