កុសលោបាយ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

[ កុសៈ'ឡោបាយ ] /ko-săk-lao-bay/ /ko-sak'laːo-ba:j/ ពាក្យបាលី kusalobāya "កុសល + ឧបាយ>កុសលោបាយ"។ (នាម) ឧបាយដ៏​ប៉ិន​ប្រសប់, កិច្ចកល​ដ៏​វាងវៃអ្នក​ឯង​បាន​រួច​ពី​គ្រោះ​ថ្នាក់ ដោយសារ​កុសលោបាយ​របស់​ខ្ញុំ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

វចនានុក្រមជួនណាត